+1 816-749-4318Para sa mga pagbabago

Ang Tonisity Px ay ang kauna-unahang isotonic protein na inumin para sa mga baboy. Ito ay may lasang hahanap-hanapin ng mga baboy, nagbibigay tibay sa tyan sa pamamagitan ng hydration process na importante sa bawat yugto ng pag-aalaga ng baboy.

International

Brochure PDF

Copyright © Tonisity International Limited (2016) All Rights Reserved Tonisity Px™ is a trademark of Tonisity International Limited.

Always read and follow all label directions. Px dry powder should not be fed prior to proper mixing. Buyers and trial participants assume all responsibility for proper use, storage and handling of this product.