Transport

Klargøring til turen

Transport/Px Fordele

Under transporten udsættes grisene for forskellige stresspåvirkninger (pladsmangel, transportforhold og transporttid), hvilket kan påvirke deres almene trivsel og velbefindende. Tonisity Px bliver i øjeblikket anvendt til at yde støtte og væsketilførsel under disse stressfyldte perioder, således at grisene ankommer i den bedst mulige tilstand.

Anvend Tonisity Px før og efter transport især til fravænnede grise, for at opnå en hurtigere overgang til normal foderadfærd samt øget væsketilførsel.

Hurtigere overgang til normalt foder

Forbedrer sundheden og overlevelsen for smågrise, som fører til færre døde og fratagne

Overkomme stress
og dehydrering

Hjælper producenterne til at få flere grise med en sund start

Kig på de underbyggende beviser fra vores forsøg

Px Videnskab

Transport/Anvendelse af Px

Til fremstilling af en 3%-opløsning blander man blot 310g (2 afstrøgne mål med 155g) Tonisity Px med 10 liter frisk drikkevand.

Begyndende 24-48 timer efter fødslen og i de efterfølgende 7 dage anvendes 500 ml Tonisity Px-opløsning per kuld om dagen i en ren drikkeskål eller trug. Sørg for at smågrisene får nok kolostrum og har adgang til frisk vand. Fremstil frisk Tonisity Px-opløsning og rengør drikkeskåle eller trug dagligt.

Inden afgang

Anvend 4 liter Tonisity Px-opløsning per 100 nyligt fravænnede grise i 1-2 dage inden transporten starter.

Ankomst

Giv 4 liter Tonisity Px-opløsning per 100 nyligt fravænnede grise ved ankomsten til smågrisestalden eller fravænnings-/ færdiggørelsesstedet. Gentag efter mellem 1 - 4 timer, med et minimum af 2 doser.Nyligt fravænnede grise, der transporteres i længere tid, kan opleve større væskemangel, og kan således kræve en større mængde Tonisity Px-opløsning.

Efterfølgende anvendes Tonisity Px-vådfoder med en nedtrapning over de næste 3-4 dage.

Før slagtning

Til færdige grise der skal til slagtning anvendes 1 liter Tonisity Px-opløsning per gris inden transporten.

Advarsel! Sørg for at lave en frisk portion Tonisity Px-opløsning dagligt med frisk drikkevand og rene drikkeskåle!

Bestil Px i dag

Kontakt en af vores distributører eller EU | US team