Transport

Przygotuj się do podróży

Transport / Korzyści Px

Podczas transportu świnie są narażone na różne stresy (ograniczenia przestrzenne, warunki podróży i czas transportu), co może mieć wpływ na ich ogólny stan zdrowia i samopoczucie. Tonisity Px jest obecnie używany w celu zapewnienia wsparcia i nawodnienia podczas stresujących okresów. Musimy mieć pewność, że świnie podróżują w najlepszych możliwych warunkach.

Stosuj Tonisity Px przed i po transporcie, zwłaszcza u odsadzonych prosiąt, aby ułatwić im szybsze przejście do normalnego żywienia i poprawić ich nawodnienie.

Szybsze przejście do normalnego żywienia

Poprawia zdrowie młodych prosiąt, prowadząc do zmniejszenia liczby upadków.

Radzenie sobie ze stresem
Nawodnienie

Umożliwia producentom uzyskanie większej ilości świń, dbając o zdrowy początek tuczu.

Zapoznaj się z wynikami naszych badań

Px - nauka

Transport / Zastosowanie Px

Aby uzyskać 3% roztwór, wystarczy zmieszać 310g Tonisity Px (2 marki po 155g) z 10 litrami świeżej, czystej i zdatnej do picia wody.

Począwszy od 24-48 godzin po urodzeniu i przez kolejne 7 dni, podawaj 500 ml roztworu Tonisity Px na miot na dzień do dokarmiacza lub do miski. Upewnij się, że prosięta otrzymały wystarczającą ilość siary i mają dostęp do świeżej, czystej wody. Przygotuj i podawaj zawsze świeży roztwór Tonisity Px i codziennie czyść karmidła i miseczki.

Przed transportem

Podaj odsadzonym świniom 4 litry płynnego roztworu Tonisity Px na 100 świń na 1 lub 2 dni przed transportem.

W czasie transportu

Podaj odsadzonym prosiętom 4 litry płynnego roztworu Tonisity Px na 100 świń po przybyciu na miejsce. Powtórz ponownie w okresie 1-4 godzin podając minimum takie 2 dawkiNowoodsadzone prosięta, które są dłużej przewożone mogą stać się bardziej odwodnione i będą potrzebowały płynnego roztworu Tonisity Px.

Następnie podawaj kleik (prestarter polany Tonisity Px), jako następny etap żywienia przez kolejne 3-4 dni.

Przed ubojem

Świnim przeznaczonym do uboju podać 1 litr płynnego roztworu Px przed transportem.

Uwaga! Upewnij się, że codziennie przygotowujesz świeży roztwór Tonisity Px ze świeżą, czystą wodą zdatną do picia oraz, że naczynia do podawania są zawsze czyste!

Zamów dziś Px

Skontaktuj się z jednym z naszych Dystrybutorów w UE lub w USA