Transpor t

Voorbereiden op het transport

Transport/voordelen van Px

Tijdens het transport ondervinden varkens stress vanwege diverse factoren (ruimtebeperking, transportomstandigheden, laden en lossen) waardoor hun algemene gezondheid en welzijn negatief beïnvloed worden. Tonisity Px wordt momenteel gebruikt ter ondersteuning en voor vochttoevoer tijdens deze stressvolle periodes, zodat de varkens in een zo goed mogelijke conditie aankomen op hun bestemming.

Gebruik Tonisity Px voor en na het transport, vooral rond het spenen, zodat de varkens niet uitdrogen en weer sneller en makkelijker normaal gaan eten.

Snellere overgang naar normaal voer

Verbetert de gezondheid en overleving van jonge biggen, wat leidt tot minder uitval en afvoer

Omgang met stress
en uitdroging

Helpt varkenshouders om meer van hun dieren een gezonde start te geven

Bekijk het ondersteunende bewijs uit onze proeven

Px Wetenschap

Transport/Px gebruiken

De 3%-oplossing kan heel gemakkelijk aangemaakt worden door 310 g (2 afgestreken schepjes van 155 g) Tonisity Px te mengen met 10 liter vers drinkwater.

Geef vanaf 24-48 uur na de geboorte gedurende 7 dagen 500 ml Tonisity Px-oplossing per worp per dag in een schone bak of trog. Zorg dat de biggen voldoende colostrum hebben gekregen en toegang hebben tot vers water. Bereid verse Tonisity Px-oplossing en reinig de bakken of troggen elke dag.

Voor vertrek

Geef pas gespeende varkens 4 liter Tonisity Px-oplossing per 100 varkens gedurende 1-2 dagen voorafgaand aan het transport.

Bij aankomst

Geef pas gespeende varkens 4 liter Tonisity Px-oplossing per 100 varkens bij aankomst op de opkweek- of speen-/afmestlocatie. Herhaal dat na 1 tot 4 uur, in totaal minstens twee keer.Pas gespeende varkens die langere tijd vervoerd worden, raken makkelijker uitgedroogd en hebben meer Tonisity Px-oplossing nodig.

Geef vervolgens Tonisity Px-brij en bouw dat in de 3-4 dagen erna af.

Voor de slacht

Geef slachtrijpe varkens voorafgaand aan het transport 1 liter Tonisity Px-oplossing.

Let op! Bereid elke dag verse Tonisity Px-oplossing met vers drinkwater en schone bakken!

Bestel nu Px

Neem contact op met een van onze distributeurs of het EU-/VS-team